Начало За контакти Регистрация

ЕТ "Д-р Боянка Костадинова - АИППМП"

Д-р Боянка Костадинова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Камара 2, Здравна служба, ет.1, каб.1 и 2
тел.: 0331/ 3 43 15


Категории: Здравеопазване/Общопрактикуващи лекари

Ключови думи: доктор, общопрактикуващ лекар, лекар