Начало За контакти Регистрация

ЕТ "Д-р Лидия Вригазова-Дикова - АИППМП"

Д-р Лидия Вригазова-Дикова - общопрактикуващ лекар.


За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, ул.Ал. Стамболийски 28, “ Медицински център І – Асеновград “ ЕООД, етаж 3, кабинет 3 и филиал в кв. Гони Воден.
тел.: 0331/ 2 44 52


Категории: Здравеопазване/Общопрактикуващи лекари

Ключови думи: доктор, общопрактикуващ лекар, лекар