Начало За контакти Регистрация

Основно Училище "Петко Каравелов"

ОУ "Петко Каравелов" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени.

Учебното заведение е най-голямото основно училище в асеновградска община със 700 ученици.

Училището разполага с добра материална база, която непрекъснато се обновява. Застроената площ включва два основни корпуса, самостоятелно обособени, в които се обичават учениците от началния и средния курс. В сградите има 16 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети, 2 добре обурудвани компютърни зали с достъп до интернет, физкултурен салон, празнично-ритуална зала, библиотека и помещение, предназначено за нуждите на децата от ПДГ.

За здаравето на учениците се грижи медицинско лице. Има училищният стол с капацитет за обслужване на 200 човека.

Уеб сайт: http://www.petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/

За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, ул."Асен Карастоянов" No 16
тел.: 0331/65141
e-mail: karavelov.ad@abv.bg


Категории: Образование/Учебни заведения

Ключови думи: училище, основно училище