Начало За контакти Регистрация

Основно училище "Ангел Кънчев"

ОУ "Ангел Кънчев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

Материална база:
училището разполага с 19 класни стаи, 3 кабинета - по физика, химия и биология, компютърна зала, физкултурен салон и библиотека. В отделен корпус се намира подготвителната група към училището с две просторни занимални.

Училището разполага още с училищен стол и оборудван здравен кабинет с медицинско лице.

Уеб сайт: http://www.ou-angelkynchev.com

За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, пл. "Калоян" № 1
тел.: 0331/6-34-01
e-mail: angel_kanchev@abv.bg


Категории: Образование/Учебни заведения

Ключови думи: училище, основно училище