Начало За контакти Регистрация

Геосервизинженеринг АД

Геоложки и хидрогеоложки проучвания. Търсене и проучване на находища на коренни рудни и нерудни полезни изкопаеми, находища на въглища, разсипни находища на злато, пресни и термоминерални води.


За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, Б. Икономов 19
тел.: 0331/ 6 24 20
e-mail: gsi@mbox.contact.bg


Категории: Други

Ключови думи: геоложки проучвания, хидрогеоложки проучвания, находища