Начало За контакти Регистрация

Професионална гимназия Цар Иван Асен II

ПГ "Цар Иван Асен ІІ" е основана през 1963 год. с цел обучение и подготовка на работници и среден управленски персонал за Комбината по цветни метали ( КЦМ ) "Димитър Благоев". В следващите няколко години се откриват освен първата професия "Производство на олово и цинк" и професиите "Електромонтьор", "Шлосер" и "Стругаро-фрезист".
С развитието на отраслите на промишлеността в гр. Асеновград и региона ПГ удовлетворяваше нуждата от кадри и непрекъснато откриване на нови професии и специалности.
В ПГ се обучават ученици в следните специалности:
1. Металургия на цветни метали
2. Автоматизация на непрекъснатите производства
3. Машини и съоръженя за обработка на металите
4. Електрообзавеждане на производството
5. Промишлена електроника
6. Машини и системи с ЦПУ
7. Машини и съоръженя в шевната и обувна промишленост
8. Технология на полимерите

С 5 годишен срок на обучение с прием след завършен 8 клас. Желаещите защитават ІІ и ІІІ квалификационна степен по посочените по-горе специ


За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, ул. Шипка № 4
тел.: 0331/ 6 25 44
e-mail: tmmet@mail.bg


Категории: Образование/Учебни заведения

Ключови думи: гимназия, училище, металургия, цветни метали, електроника