Начало За контакти Регистрация

Обединена Българска Банка - ОББ

Банкови услуги:

* кредити в лева и чуждестранна валута
* депозити в лева и чуждестранна валута
* валутни операции
* бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
* електронно банкиране
* кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
* операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
* разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
* инкасови на парични средства
* банкови гаранции и акредитиви
* търговия с ценни книжа
* депозитарни/попечителски услуги
* парични преводи чрез Western Union

Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

Уеб сайт: http://www.ubb.bg/bg-BG/Home

За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, пл."България" 2
тел.: 0331/ 20021; 0331/ 20025


Категории: Други

Ключови думи: банка, обб