Начало За контакти Регистрация

Брет Консулт ООД

Услугите,които предлагаме са следните:
- Счетоводни услуги: Текущо счетоводно отчитане;Годишно приключване.
- ТРЗ услуги : Подготовка,попълване и съхранение на трудови досиета.
- Одиторски услуги: Заверка на Годишни финансови отчени от Дипломиран експерт счетоводител.
- Финансови услуги :За да задоволим изцяло нуждите на своите клиенти ние им предлатаме и редица финансови услуги.
- Правни услуги :Консултации и представляване във връзка със съдебни и данъчни спорове на фирми;

Уеб сайт: http://vipkantora.com/

За контакти:

Адрес: гр. Асеновград, Асеновград ул.Васил Левски 2 А
Лилия Петкова, GSM: 0887766203
e-mail: office@vipkantora.com


Категории: Услуги/Счетоводни услуги

Ключови думи: счетоводство, правни консултации